Energiatodistus

Energiatodistus on todistus, jolla osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Energiatodistus vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä rakennuksilta, joita koskevat myös rakentamismääräysten vaatimukset. Uusille rakennuksille energiatodistus on pakollinen ja se tulee esittää kun rakennuslupaa haetaan. Todistus on tarkistettava ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos tiedot energiatehokkuudesta tarkentuvat vasta rakennusprojektin edetessä. Energiatodistus on myös esitettävä olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai haltija.

Energiatodistus uudiskohteille rakennusluvan varaisiin muutostöihin alk. 200 €/kpl

Energiatodistus vanhaan kohteeseen alk. 300-400 €/kpl

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta, joten todistuksen hinta kannattaa suhteuttaa todistuksen käyttöikään. Todistuksen hankkimisen voi yhdistää halutessaan myös kuntotarkastukseen. Molemmat hinnat sisältävät arvonlisäveron. Molempiin hintoihin lisätään kilometrikorvaus 0,49 €/km.

 

Lisätietoja energiatodistuksesta:

Energiatodistusta ei vaadita, jos rakennus on:

1) kerrosalaltaan  alle 50 neliömetriä,

2) tarkoitettu loma-asumiseen, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen ja joka on tarkoitettu käytettäväksi vähemmän kuin neljän kuukauden ajan vuodessa,

3) tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta,

4) teollisuus- ja korjaamorakennus,

5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus,

6) tarkoitettu hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan,

7) rakennus, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä.

Energiatodistuksen laatiminen ei muuta rakennuksen luonnetta tai ulkonäköä, joten energiatodistus laaditaan yleisesti ottaen myös suojelluille rakennuksille. Suojelupäätös vaikuttaa energiatodistuksessa annettaviin suosituksiin energiatehokkuuden parantamisesta.

 

8) sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa.
Kevennettyä menettelyä voi käyttää jos myytävä tai vuokrattava kohde on arvoltaan vähäinen, kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä, kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla

 

 

Kaarimotionin asiantuntijoiden kanssa löydät kotisi turvalliset, terveelliset ja kustannustehokkaat elinkaariratkaisut. Lisäksi toteutamme kaikki lain vaatimat energia-asiakirjat.

 

Lisätietoja palveluista ja yhteydenotot:
Pasi Kerttula p. 044 9708183, pasi.kerttula@kaarimotion.fi
Sanna Hietaoja p. 040 7162677 , sanna.hietaoja@kaarimotion.fi

Tarjouspyynnön voitte jättää myös tällä lomakkeella.