Kuntotarkastus

Lisätietoja kuntokartoituksesta

Kun kuntotarkastuksesta on sovittu kirjallisesti asiakkaan kanssa laaditaan asunnosta tarkastussuunnitelma. Tarkastaja perehtyy asunnosta saatavilla oleviin asiakirjoihin ja haastattelee asukkaan ennen kuntotarkastuksen tekoa saadakseen rakennuksesta mahdollisimman kattavan kuvan virallista kartoitusta varten. Kuntotarkastuksen tekeminen kestää asunnon kunnosta ja koosta riippuen 2-5 tuntia. Kartoituksen tilaaja saa laajan, n. 20-sivuisen, raportin tarkastuksesta 1-3 vuorokauden kuluttua tarkastuksesta.

Kuntotarkastus suoritetaan pintapuolisesti, aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomattomin menetelmin ”Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje” (KH 90–00394, LVI 01-10414) mukaisesti. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota pintapuolisesti havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Tarkastuksessa ei välttämättä listata kaikkia ns. esteettisiä tai kosmeettisia vaurioita, jotka voivat olla osin kosteuden tai roiskeveden aiheuttamia, ellei tästä ole merkittävää haittaa asumiselle. Näitä vaurioita voivat olla esimerkiksi kiintokalusteiden, työtasojen ja väliovien vauriot.

Tarkastustuloksia arvioitaessa on otettava huomioon aistienvaraisen ja rakenteita rikkomattoman menetelmän aiheuttamat rajoitukset sekä epävarmuustekijät. Jos kuntotarkastuksen tekijälle nousee vahva epäilys vakavammasta vauriosta tarkastettavassa rakenteessa, voidaan asunnon omistajan suostumuksella mahdollisimman vähän vahinkoa tuottaen tehdä rakenteeseen pieni reikä, ja kuvata rakenteen sisään 360-kameralla varmuuden saamiseksi.

Lisätietoja palvelusta ja yhteydenotot:
p. 040 837 9220

Tarjouspyynnön voitte jättää myös tällä lomakkeella.